Yazılar

SODA’nın Yetişkinlik Dönemi ve Bir Ajans Olarak Sürdürülebilir Yaratıcılık Tavrı Üzerine

Sürdürülebilirliği faaliyetlerine, projelerine ve müşteri ilişkilerine entegre eden bir yaratıcı ajans olarak, çevresel ve sosyal açıdan daha bilinçli bir yaratıcı sektöre katkıda bulunurken aynı zamanda sürdürülebilir yaratıcılıkta da liderlik etmeyi arzuluyoruz.

SODA; geçtiğimiz sene 18. Yaşını tamamladı ve bir anlamda yetişkin oldu. Hem o gün yaptığımız konuşmalarda hem de 2024 yılı ile birlikte yayımladığımız bültenlerde sürdürülebilirlik vurguları yapmıştık. SODA, bugüne kadarki en iyi ekiple haliyle en büyük birikimle ve farkındalıkla yoluna devam ederken bir ajans olarak “Sürdürülebilir Yaratıcılık” kavramını sahiplendi. Ben de biraz bu kavramı ve SODA olarak tavrımızı açayım istedim.

“Sürdürülebilir yaratıcılık”, yaratıcı fikirlerin, çözümlerin veya ürünlerin çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir şekilde üretilmesi uygulamasını ifade ediyor. Bu konsept, sonuçların gezegenin ve sakinlerinin refahına olumlu katkıda bulunmasını sağlamak için sürdürülebilirlik ilkelerinin bizim her zamanki yaratıcı süreçlerimize entegrasyonunu vurguluyor.

Sürdürülebilir yaratıcılığın temel yönleri bizim için şunları içeriyor:

1. Çevresel Hususlar: Bu, yaratıcı süreç ve çıktıların çevresel etkisinin en aza indirilmesini içermekte. Bu, çevre dostu malzemelerin kullanılması, atıkların azaltılması ve ürünlerin veya projelerin yaşam döngüsünün dikkate alınması anlamına gelebildiği gibi, daha az kağıt kullanımı; online yapılabilecek bir toplantı için gereksiz ulaşım araçlarının kullanılmaması, karbon ayak izimizin olabildiğince azaltılması anlamına da geliyor.

2. Sosyal Sorumluluk: Sürdürülebilir yaratıcılık, sosyal eşitliği ve sorumluluğu teşvik etmeyi de içeriyor. Bu, adil işgücü uygulamalarını, çeşitliliği, kapsayıcılığı ve yaratıcı ekiplere dahil olmayı ve yaratıcı çalışmanın sosyal sonuçlarını dikkate almayı içeriyor. Son yıllarda çalıştığı pek çok marka için işveren markası uygulamaları geliştiren SODA bir süredir kendi işgücüne ve işveren markasına da yatırım yapıyor.

3. Ekonomik Sürdürülebilirlik: Ekonomik boyut, uzun vadede ekonomik açıdan geçerli olan yaratıcı çözümler veya ürünler yaratmayı içerir. Bu, finansal açıdan sürdürülebilir ve ekonomiye olumlu katkı sağlayan iş modellerini içerir. Markalarına gereksiz harcama yaptırmaktan her zaman imtina eden bir ajans için sürdürülebilirliğin olmazsa olmaz maddelerinden biri elbette ki ekonomik sürdürülebilirlik. Hele de bizimki gibi ekonomilerde.

4. Sürdürülebilirlik için İnovasyon: Sürdürülebilir yaratıcılık aynı zamanda iklim değişikliği, kaynak tükenmesi ve sosyal eşitsizlik gibi sürdürülebilirlikle ilgili küresel zorlukları ele alan yenilikçi düşünceyi de teşvik eder, etmelidir.

Sürdürülebilir yaratıcılık, özünde, yaratıcı süreci daha geniş sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu hale getirmeyi, sonuçların yalnızca ilham vermesi ve cezbetmekle kalmayıp aynı zamanda daha sürdürülebilir ve dayanıklı bir dünyaya katkıda bulunmasını sağlamayı amaçlıyor. Bu kavram, toplumun, yaratıcı çabalar da dahil olmak üzere yaşamın her alanında sürdürülebilirliğin öneminin giderek daha fazla farkına varması nedeniyle özellikle önemli diye düşünüyoruz.

Peki ya bir iletişimin tüm alanlarında çıktı veren yaratıcı bir ajans olduğunuzda yaratıcı sürdürülebilirlik nereye oturur?

Sürdürülebilir yaratıcılığı yaratıcı bir ajans bağlamında ele alırken, sürdürülebilirliği ajansın faaliyetlerine ve projelerine entegre etmek için çeşitli ilke ve uygulamalar benimsiyoruz. Bir yaratıcı ajansın, SODA’nın sürdürülebilir yaratıcılık yaklaşımının yolları şunlar:

1. Operasyonlarda Yeşil Uygulamalar: Ajansın operasyonlarında çevre dostu uygulamaların kullanılması, kurumun ekolojik ayak izini azaltacaktır. Bu, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını, enerji tüketiminin azaltılmasını, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm yoluyla atıkların en aza indirilmesini ve çevre dostu ofis malzemeleri ve ekipmanlarının benimsenmesini içerir.

2. Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı: Projeler için sürdürülebilir ve etik kaynaklı malzeme ve kaynakların tercih edilmesi, sürdürülebilir yaratıcılığın önemli bir yönü. Basılı materyaller için sorumlu bir şekilde kaynaklanmış kağıt, çevre dostu mürekkepler veya kağıt kullanımını azaltmak için dijital alternatiflerin seçilmesi olsun, bilinçli malzeme tedariki olsun küçük de olsa bir fark yaratabilir.

3. Sürdürülebilirlik Hedefleri İçeren Yaratıcı Özetler: Sürdürülebilirlik hedeflerini müşterilere yönelik yaratıcı özetlere dahil edinyoruz. Müşterileri, projelerinin çevresel ve sosyal etkilerini dikkate almaya ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu yaratıcı çözümler üzerinde beyin fırtınası yapmaya teşvik ediyoruz. Ne mutlu ki çalıştığımız global markalar başta olmak üzere markalarımızın neredeyse tamamı sürdürülebilirlik için yatırım yapıyor, en az bizim kadar bu konunun üzerine düşüyor. Markalarımızla aynı sayfada olmak bu konuda hem içimizi rahatlatıyor hem de bize gurur veriyor.

4. Sürdürülebilirlik Mesajlaşlarını Teşvik Ediyoruz: Müşterileri, markalama ve pazarlama materyalleri aracılığıyla sürdürülebilirlik çabalarını herkese iletmeye teşvik ediyoruz. Bu, çevre dostu uygulamaları, sosyal sorumluluk girişimlerini veya sürdürülebilir ürün özelliklerini öne çıkarmayı içerdiği gibi birlikte sürdürülebilirlik vurgusu taşıyan projeler çalışmayı da içeriyor.

5. Eğitim ve Farkındalık: Ekip üyelerini sürdürülebilirlik ilkeleri ve bunların yaratıcı sürece nasıl entegre edilebileceği konusunda eğitmek üzere adımlar atıyoruz. Çalıştaylar, eğitim oturumları düzenleyerek veya sürdürülebilir uygulamalara ilişkin kaynaklar sağlayarak ajans içinde bir sürdürülebilirlik kültürünü teşvik ediyoruz.

6. Sürdürülebilir Markalarla İşbirliği Yapmaya Gayret Ediyoruz: Sürdürülebilirliğe öncelik veren marka ve kuruluşlarla işbirlikleri kovalıyoruz. Benzer düşüncelere sahip şirketlerle işbirliği yapmak yalnızca ajansın değerleriyle uyumlu olmakla kalmıyor, aynı zamanda yenilikçi ve sürdürülebilir yaratıcı çözümlere de ilham veriyor.

7. Etkiyi Ölçüp ve Takip Ediyoruz: Ajansın projelerinin çevresel ve sosyal etkisini ölçmek ve izlemek için sistemler kurmak için uğraşıyoruz. Bu, en başta ajansın sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik ilerlemesini değerlendirmek için karbon emisyonları, atık azaltma veya sosyal katkılar gibi ölçümlerin izlenmesini içeriyor. Aşamalı olarak çalıştığımız markaların hayata geçirdiği uygulamaların sonuçlarını ölçümlemeye gidiyor.

8. Sürekli İyileştirme: Ajans içindeki sürdürülebilir uygulamaları düzenli olarak değerlendirip iyileştirerek sürekli iyileştirme için çabalıyoruz. İyileştirme ve yenilik alanlarını belirlemek için ekip üyelerinden, markalarımızdan ve paydaşlardan geri bildirimler alıyoruz.

Sürdürülebilirliği faaliyetlerine, projelerine ve müşteri ilişkilerine entegre eden bir yaratıcı ajans olarak, çevresel ve sosyal açıdan daha bilinçli bir yaratıcı sektöre katkıda bulunurken aynı zamanda sürdürülebilir yaratıcılıkta da liderlik etmeyi arzuluyoruz.

Leave a Reply

WhatsApp chat